Server & Application Monitor


Server & Application Monitor (SAM) er verktøyet for å overvåke ytelsen på applikasjonsnivå.
SAM henter ut og legger frem tilgjengelighet, prosessorbruk, minnebruk, samt annen informasjon man kan ha bruk for. SAM er et uavhengig program som lett kan integreres med Network Performance Monitor (NPM), slik at det kan presenteres programdata sammen med utfyllende ytelsesinformasjon om infrastrukturen til nettverket på en måte som er intuitiv, samkjørt og enkelt forståelig.

 

 

Overvåk server harware health

Få rask diagnostisering av ytelsesproblemer

Visualiser relasjoner mellom applikasjoner

Overvåk over 200 applikasjoner fra samme dashbord

Oppnå raskere feilsøking og kortere nedetid

Integrer sømløst med andre SolarWinds-løsninger