Network Performance Monitor


Network Performance Monitor (NPM) gir deg mulighet til å overvåke hele ditt nettverk. Med NPM har du enorme tilpasningsmuligheter og mengder av funksjoner, alt er tilgjengelig gjennom et brukervennlig grensesnitt.
NPM gir deg mulighet til å få et overblikk over alle enhetene i nettverket, samtidig som du kan hente ut mer dyptgående statistikk om en enkelt enhet. NPM lagrer all informasjon i en stor database slik at du ved få tastetrykk kan få frem blant annet trafikkhistorikk til en enkelt port på nettverket, eller se hele nettverkets status for flere måneder tilbake i tid. NPM gjør det enkelt å finne og håndtere feil på et nettverk.


 

 

Få en god oversikt over ressursutnyttelse

Overvåk responstider, tilgjengelighet, og ytelsesparametere for enheter i nettverket

Reduser nedetid ved å finne feil i nettverket raskt

Motta alarmer ved avvik fra normaldrift og overskridelse av terskelverdier

Integrer sømløst med andre SolarWinds-løsninger

Gjør feilsøkingen enklere