Network Configuration Manager


Det er en tung jobb å holde styr på, sikkerhetskopiere og oppdatere mengden av ulike konfigurasjonsfiler på nettverksenhetene. Network Configuration Manager (NCM) er med på å forenkle disse oppgavene, da modulen sikkerhetskopierer og enkelt lar deg sammenligne og endre konfigurasjonsfiler.
Modulen presenterer alt i et enkelt webgrensesnitt.
NCM overvåker også alt av endringer som blir gjort på konfigurasjonene, og sammen med Network Performance Monitor (NPM) kan du enkelt se om det er konfigurasjonsendringer som skaper nettverksproblemer.


 

 

Reduser konfigureringsfeil ved å overvåke konfigureringsendringer

Oppnå enklere konfigurering

Oppnå enklere administrering av endringer

Få en bedre oversikt over hvordan enheter i nettverket fungerer sammen

Forbedre påliteligheten og robustheten i nettverket

Integrer sømløst med andre SolarWinds-løsninger