IP Address Manager


Dagens dynamiske nettverk krever et våkent øye når det gjelder administrasjon av IP-adresser. Komplekse regneark og hjemmelagde løsninger er ikke lenger nok.
Man trenger en løsning som kan gi utfyllende oversikt over IP-nett og hjelpe med å forhindre at IP-adressekonflikter forårsaker uønsket nedetid på nettverksutstyr.

SolarWinds IP Address Manager (IPAM) gjør at du kan legge til side regnearkene og heller benytte en enklere, sentralisert IP-adresseadministrasjonsløsning som ikke koster for mye.
IPAM er tilgjengelig som uavhengig applikasjon.

 

 

Håndter hele IP-infrastrukturen fra et intuitivt nettlesergrensesnitt

Importer flere subnett parallelt for enda høyere effektivitet

Bli advart av alarmer før subnettene blir fulle

Få periodevis scanning av nettverket og DHCP-servere for IP-adresseendringer

Optimaliser IP-adressenettene ved å oppdage ikke-svarende IP-adresser

Lag, planlegg og del oversiktlige rapporter på IP-adresseressurser